Dato

Genrer

Kommuner


Vælg en eller flere genrer
Vis kun
Søg i udvalgte kommuner
  • Vælg alt Nulstil
Indtast nyt arrangement Ret info
Sidst rettet
11/2 2020
Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre
Tlf: 22756699

GPS-info: Lat 55.6061, Lon 11.951


Viser 25 events fra/efter 20. sep. 2020

Diverse | Ekskursion

Kirkegårdsmiljøer I Nationalpark Skjoldungernes Land: Gershøj Kirkegård

Gershøj Kirke, kl. 14-16.

Søndag den 27. september 2020, kl. 14-16.
Pris: (Pris: 80 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Ikke blot den oprindelige kirkegård, men også de mange kirkehistoriske levn i kirkegårdens nærhed gennemgås, herunder Sct. Laurentius' Kilde. Gershøj Kirkegård

Vi besøger den oprindelige kirkegård med de traditionelle gravsten, der ligger omkring kirken. I 1960'erne blev kirkegården udvidet mod vest under indtryk af "Den kolde krig". Senere udvidet mod øst på lejet jord i 99 år af Krabbesholm. En del af Gershøj landsby lå i århundreder nord for kirken. Denne bebyggelse blev udgravet af Roskilde Museum i 1995, og viste bebyggelser fra før år 0 til omkring 1200. Bl.a. fandtes en støbegrube fra 1100-tallet til kirkeklokker, samt et seglstempel, som havde tilhørt en præst i 1536. Øst for kirken, ved fjorden, findes den fredede helligkilde med navnet "Sct. Laurentius' Kilde" eller "Sankt Lars Kilde". Gennem århundrede opsøgte syge mennesker kilden, især omkring Sct. Hans, for at blive helbredt for spedalskhed og engelsk syge. Samtidig afholdtes "Kildemarked" på sydsiden af "Vissegaard", som i øvrigt bryggede mjød til markedsdagen. Kildemarkeder var mange steder på Sjælland kendt ulovlige af statsmagten.

Pris 80 kr. Tilmelding nedenfor.

Du kan i stedet også tilmelde dig samlet til alle forårets fire ture for 280 kr.. Du kan læse nærmere om og tilmelde dig hele rækken af kirkegårdsture HER

Spørgsmål vedr.turen skal rettes til Mogens Petersen, mp@snegom.com, mobil: 4012 7280
Diverse | Ekskursion

Skovenes Fremtid: Bistrupskovene - En Alsidig Naturperle

P-pladsen nord for, kl. 13-15.

Søndag den 4. oktober 2020, kl. 13-15.
Pris: (Pris: 80 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
V/ Hans Christian Jessen Tidspunkt:Søndag 04. oktober 2020 kl. 13:00Varighed:1 gangArrangør:Jesper BrandtEn vandring med Skovfoged Hans Christian Jessen. Hvordan sikres naturværdierne i vores skove? En vandring med Skovfoged Hans Christian Jessen.

Hvordan sikres naturværdierne i vores skove? Vandring i de gamle Bidstrup-skove med Skovfoged Hans Christian Jessen, der fortæller om skovens historie, bestræbelserne på at sikre og udvide den varierede natur i skovene, og hvordan disse skoves fremtid tegner sig.

Vi mødes på den lille P-plads i skovbrynet efter Mortenstrupvej 37, 4174 Jystrup Sj.

Link til P-plads: GVVJ+PV Hvalsø.

En ca. 3 km gåtur i den sydligste del af Bidstrupskovene: Ravnsholte Skov, Heide Overdrev og Avnstrup Overdrev.

Vi skal se: Gammel skovrejsning, Retablering af tidligere skovmoser og enge. Pleje af enge. Veteranisering af træer for at øge mængden af dødt ved i skovene, og flere andre tiltag for at øge naturindholdet i området.

Vi får brug for fantasien for at forestille os hvordan her så ud for blot 200 år siden, men også for at forestille os hvordan skoven kommer til at se om bare 100 år. Der er en del hvis'er i sådan en fremskrivning, så vi får brug for at danne flere scenarier.

Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle efterårets tre søndags-skovvandringer for 260 kr. Så sparer du 120 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER
Diverse | Natur

Vandrende Diskussioner Om Skovenes Fremtid

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land, kl. 13.

Søndag den 4. til søndag den 25. oktober 2020, kl. 13.
Pris: (Entré: 260 kr) Køb/bestil billet
Sted:
Gennem vandreture i tre forskellige skovtyper over tre søndage i oktober, vil vi demonstrere de mange og meget forskellige udviklingstræk og funktioner i skovene i og omkring nationalpark Skjoldungernes Land. Gennem vandreture i tre forskellige skovtyper over tre søndage i oktober, vil vi demonstrere de mange og meget forskellige udviklingstræk og funktioner i skovene i og omkring nationalpark Skjoldungernes Land. Midt i forløbet afholdes et foredrag om de danske skoves historie, med vægt på skovlovgivningens udvikling fra alsidig intensiv udnyttelse før udskiftningen, over rene produktionsskove (efter skovforordningen af 1805) og til de senere års fremkomst af stadig mere massive ønsker om øget skovrejsning og mere flersidig brug og indarbejdelse af naturhensyn i driften af vores skove. Også udviklingen på EU-niveau vil blive inddraget.

Program:

Søndag d. 4. oktober kl. 13-15: Bistrupskovene - En alsidig naturperle. Vandring med Skovfoged Hans Christian Jessen. Mødested: Den lille P-plads i skovbrynet efter Mortenstrupvej 37, 4174 Jystrup Sj.

Søndag d. 18. oktober, kl. 13-16.30: Skovregulering i fortid og fremtid - produktionsskovenes fremtid. Foredrag med Professor Emeritus Jørgen Bo Larsen. Efterfølgende vandring i Ledreborgs nærliggende produktionsskove. Mødested: Nationalparkens sekretariat, Ledreborgvej 2a, 4320 Lejre

Søndag d. 25. oktober kl. 13-15: Bynær skovrejsning - en værdifuld nabo. Vandring med specialkonsulent i bynær skovrejsning i Søhøjlandet, Anders Busse Nielsen, og Lektor Søren Laurentius Nielsen, Roskilde Universitet. Mødested: P-plads på Store Valbyvej ud for Himmelev skov.

Pris: Deltagelse i vandringer og foredrag alle tre søndage koster i alt 260 kr. Tilmelding nedenfor. Men du kan også i begrænset omfang i stedet tilmelde dig de enkelte arrangementer. For nærmere oplysninger om disse, samt tilmelding til enkelte søndage, klik på titlerne ovenfor.

Baggrund:

Vores skove bliver stadigt vigtigere, og helt centrale i samfundets omstilling mod en mere bæredygtig omgang med naturen: De skal binde CO2 for at modvirke klimaændringer, de skal sikre vores grundvandsforekomster, de skal indarbejde vidtgående hensyn til sikringen af vilde dyr og planter, de skal skabe rekreative rammer om det bynære liv og forbedre byernes mikroklima. De kommer til at fylde meget mere på landkortet, og de skal fortsat også levere tømmer, biomasse og mange andre naturprodukter til utallige formål.

Men hvordan har skovene egentlig udviklet sig historisk, og hvordan vil skovene komme til at se ud i fremtiden?

Før udskiftningen blev skovene også brugt til utallige formål. Men skovene svandt ind, så kun få procent af landet var dækket af en ikke særlig tæt skovbevoksning omkring år 1800. Med fredskovsordningen af 1805 blev de resterende skove lukket af, og udviklet som produktionsskove, bl.a. for at sikre tømmer til flåden. Så en fredskov er en produktionsskov, som er blevet det, de fleste har opfattet som en 'rigtig skov' med højstammede løvtræer, der bliver hugget ned, når de er modne til det. Fra 1805 til 1989 steg skovarealet til 11%, men en meget stor del af stigningen var ikke højskov, men nåletræsplantager, rejst på sandede og bakkede landbrugsarealer.

Især gennem de sidste 30 år har man erkendt nødvendigheden af at rejse endnu mere skov og i 1989 besluttede man at stile mod en fordobling af skovarealet til 25%. Det viste sig, at det ikke blot var arealet, der var brug for at få øget. Der var også behov for en meget mere alsidig indretning af skovene på grund af de mange forskellige funktioner, som skoven skal opfylde både for naturen og samfundet. I en ny skovlov fra 2004 fastslog man derfor skovenes variation og flersidige anvendelse - multifunktionel udnyttelse - som et nyt grundlag for den fremtidige drift.

Betyder det nu, at alle vore nuværende og fremtidige skove vil ændre sig i retning af en ny type alsidige skove, der skal kunne tilgodese alle tænkelige behov med henblik på at kunne imødegå den økologiske krises udfordringer?

Det er måske ikke det, vi umiddelbart ser i disse år: Snarere en tendens til, at der opstår mere specialiserede skove, der hver for sig præges af specifikke behov, der knytter sig til driften af de arealer, hvor skovene udvikler sig. Bliver så perspektiverne for udviklingen af multifunktionelle lokalt-tilpassede skove snarere en udkrystallisering af nye specialiserede skovtyper, som biodiversitetsskove, rekreationsskove og produktionsskove?

Den diskussion vil vi gerne rejse omkring udviklingen af skovene i og omkring Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalparken er heldigt stillet, hvad angår sine skove, idet en ganske stor del af dem har en lang historie, der strækker sig tilbage til 1700-tallet og tidligere. Det er nok en væsentlig baggrund for den høje biodiversitet, der generelt kendetegner nationalparkens skove. Men der er også mange nye bynære skove, ikke mindst omkring Roskilde, der er skabt som rekreative skovrejsningsprojekter siden 1989
Diverse | Ekskursion

Kirkegårdsmiljøer I Nationalpark Skjoldungernes Land: Osted Kirkegårds Historie

Sct. Hans Have, kl. 14-16.

Søndag den 11. oktober 2020, kl. 14-16.
Pris: (Pris: 80 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Osted kirke og sogn har haft stor folkelig betydning siden 1860erne, med mange foreninger og lokal indflydelse på f.eks. folkemøderne i Herthadalen. Det præger også kirkegården. Laura L. Jensen er valgmenighedspræst i Osted Valgmenighed.

I 1860'erne blev der på flere gårde i Osted området afholdt religiøse vækkelsesmøder. I 1878 fulgte foredragsforeningen "Fremad", der deltog i afholdelsen af de store folkemøder i den nærliggende Herthadalen. De lokale initiativer voksede fortsat, der blev fx opført en vindmølle i 1887 og bygget et fællesbageri i Osager og andelsmejeriet Landmandslyst blev etableret i Osted. Som senere udløbere af de mange foreninger blev Osted Friskole åbnet i 1917, og i 1924 blev Osted Valgmenighed oprettet. Den senere radikale minister Jørgen Jørgensen og mejeriejer Valdemar Hansen var med i kredsen omkring valgmenighedens oprettelse. Mange af sognemenighedens medlemmer følte, at det var at skille sig ud på en unødvendig måde og at svigte sognet, hvor de boede. Jørgen Jørgensen skrev senere, at valgmenighedsspørgsmålet kom til at spille en rolle i næsten alt, hvad der foretoges i sognet. På kirkegården ligger bl.a. Valdemar Hansen, samt den verdenskendte jazzbassist Niels-Henning Ørsted Pedersen begravet.

Pris 80 kr. Tilmelding her på siden. Du kan i stedet også tilmelde dig samlet til alle fire kirkegårdsture i foråret for 280 kr. Du kan læse nærmere om og tilmelde dig alle fire ture HER

Spørgsmål vedr.turen skal rettes til Mogens Petersen, mp@snegom.com, mobil: 4012 7280
Diverse | Foredrag

Skovregulering I Fortid Og Fremtid - Produktionsskovenes Fremtid

Nationalpark Skjoldungernes Land, kl. 13-16.

Søndag den 18. oktober 2020, kl. 13-16.
Pris: (Entré: 160 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Den historiske udvikling af skovene fra før udskiftningen til den nære fremtid. Mange funktioner (multifunktionalitet) præger planlægningen af fremtidens skove. Hvilken vej går produktionsskovene? Foredrag med Professor Emeritus Jørgen Bo Larsen med efterfølgende vandring i Ledreborgs produktionsskove.

Pris: 160 kr.

Prof. Emeritus Jørgen Bo Larsen holder foredrag om den historiske regulering af skovene, de nuværende klimatiltag i forbindelse med skovenes udvikling, og tendenserne i EU-lovgivningen i forlængelse af EU's evaluering af landbrugets påvirkning af habitater, landskab og biodiversitet i Europa. Efterfølgende vandrer vi fra Nationalparksekretariatet gennem nogle af Ledreborgs produktionsskove. Med udgangspunkt i konkrete skovbilleder vil vi diskutere, hvordan nuværende og fremtidige funktioner (multifunktionalitet) kan imødekommes via skovplanlægning og skovdyrkning, samt hvordan skovenes stabilitet kan sikres i en klimatisk usikker fremtid. Eksempler på spørgsmål som vil blive diskuteret: Er det muligt at forene træproduktion og naturbeskyttelse, og hvordan? Hvordan kan vi bedst udnytte skoven som klimaaktør (CO2 binding)? Er det overhovedet muligt at udvikle skove, som er tilpasset klimaet i det 21'ende århundrede?

Du kan i stedet tilmelde dig alle tre søndage for 260 kr. Så sparer du 120 kr. Se HER
Diverse | Ekskursion

Skovenes Fremtid: Bynær Skovrejsning - En Værdifuld Nabo

P-plads ved Himmelev skov, kl. 13-15.

Søndag den 25. oktober 2020, kl. 13-15.
Pris: (Pris: 140 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
De mange nye bynære skove, der rejses i disse år, har mange forskellige formål og muligheder i sig, som vil blive demonstreret i Himmelev skov. Også skovens historie vil blive gennemgået. Vandring med specialkonsulent i bynær skovrejsning i Søhøjlandet, Anders Busse Nielsen, og Lektor Søren Laurentius Nielsen, Roskilde Universitet.

Pris: 140 kr.

Har skovrejsning nogen sinde været mere relevant, spændende - og udfordrende? Skovrejsning er blevet et markant virkemiddel til både drikkevandsbeskyttelse, bæredygtighed, biodiversitet, klimaforandringer, folkesundhed, bosætningskvaliteter, friluftsliv og FN's Verdensmål. Under en vandring gennem skovrejsningsområdet Himmelev fortæller Special konsulent i skovrejsning, Anders Busse Nielsen, om hvordan friluftsliv og andre samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser flettes sammen i planlægningen og forvaltningen af nye skove og giver eksempler på, hvordan der kan skabes store skovoplevelser selvom træerne er små.

Vi mødes på den lille P-plads ud for Himmelev skov på Store Valbyvej, hvor Søren Laurentius Nielsen, Inst. f. Naturvidenskab og Miljø, vil fortælle om Himmelev Skovs historie og udvikling, hvorefter Anders Busse Nielsen vil kommentere de mange nye rekreative skoves funktioner og udvikling under vandringen.

Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle efterårets tre søndags-skovvandringer for 260 kr. Så sparer du 120 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER
Diverse | Ekskursion

Kirkegårdsmiljøer I Nationalpark Skjoldungernes Land: Roskilde Domkirke - Kongernes Gravplads

Roskilde Domkirke, kl. 14-15.30.

Søndag den 1. november 2020, kl. 14-15.30.
Pris: (Pris: 110 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Roskilde Domkirke er den eneste kirke i Danmark som fortsat benyttes som gravplads. Vi besøger en række af de næsten 40 kongelige grave og kapeller. Turen starter udenfor indgangen til Roskilde Domkirke. Roskilde Domkirke - kongernes gravplads

Indtil 1805 blev danske kirker benyttet som gravplads for gejstlige og velhavende borgere. Roskilde Domkirke er kongelig gravkirke og derfor den eneste kirke i Danmark som fortsat benyttes som gravplads. Næsten 40 danske konger og dronninger ligger begravet i domkirken. De kongelige grave og kapeller sætter et eftermæle for den afdøde regent og bærer en symbolsk fortælling om den afdøde regents liv og gerning. De mange kongelige begravelser har igennem århundrederne ændret sig i takt med tidens skift i mode og traditioner, men de tjener fortsat til at underbygge forestillingen om kongeslægtens kontinuitet og selvfølgelighed. De kongelige gravpladser siden 1985 vil blive taget op i forbindelse med en rundvisning i efteråret.

David Høyer, direktør og UNESCO site manager, Roskilde Domkirke

Turen starter udenfor indgangen til Roskilde Domkirke.

Pris 110 kr., incl. entré til Domkirken, der normalt koster 50 kr. Tilmelding her på siden .

Du kan i stedet også tilmelde dig samlet til alle forårets fire ture for 280 kr.
Du kan læse nærmere om og tilmelde dig hele rækken af kirkegårdsture HER

Spørgsmål vedr.turen skal rettes til Mogens Petersen, mp@snegom.com, mobil: 4012 7280
Diverse | Foredrag

Martin A. Hansen I Skjoldungernes Landskab

Domus Felix, kl. 10.

Lørdag den 7. november 2020 til lørdag den 8. maj 2021, kl. 10.
Pris: (Entré: 300 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
To lørdage i det næste år med foredrag og ekskursioner om arven fra Martin A. Hansen i Lejreegnens landskab, samt om digterens natur- og landskabsforståelse. To lørdage om Martin A. Hansen

Martin A. Hansen i Skjoldungernes landskab er to lørdage i det næste år med foredrag og ekskursioner om arven fra Martin A. Hansen i Lejreegnens landskab.

Lørdag d. 7. november 2020 kl. 10-16

Birgitte Krejsager: Martin A. Hansen og landskabet omkring Allerslev og Lejre

Kl. 10-12: Forelæsning i salen i Kulturhuset Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Kl. 12.16: Ekskursion, der foregår som vandretur i lokalområdet.

Lørdag d. 8. maj 2021 kl. 10-16

Birgitte Krejsager: Martin A. Hansen og digterens natur- og landskabsforståelse

Kl. 10-12: Forelæsning i salen i Kulturhuset Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Kl. 12-16: Ekskursion, der foregår enten i turistbus eller i private biler.

For nærmere beskrivelse af de enkelte lørdag, klik på titlen for forelæsningerne ovenfor.

Pris for begge lørdage: 300 kr. (ekskl. evt. turisbus d. 7. maj) Tilmelding, se nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig hver af de to lørdage til 175 kr. pr. lørdag. For nærmere information, samt tilmelding, klik på foredragstitlerne ovenfor.

Om foredragsholderen:

Birgitte Krejsager er Mag.art i nordisk litteratur, ph.d. & cand.jur.. phd

Birgitte har som litteraturhistoriker gennem mange år forsket i Martin A. Hansens historiesyn og landskabsforståelse på grundlag af omfattende studier af Martin A. Hansens efterladte papirer, optegnelser og breve. Forskningen er sammenfattet i phd.-afhandlingen 'Erindring og Identitet. Martin A. Hansens sakraltopografiske studier i landskabet 1951-1955'. Hun har udgivet 'Fortællerens Rum. Studier i Martin A. Hansens Orm og Tyr', samt artikler i tidsskrifter og leksikonartikler om forfatterskabet, og har undervist i Martin A. Hansens forfatterskab og landskabsstudier på Københavns Universitet, på folkeuniversiteterne i København og Skærum Mølle samt holdt foredrag på højskoler og det tidligere grundforskningscenter Menneske og Natur på Hollfugård om Martin A. Hansen.

Om Martin A. Hansen i Lejre-området

"Naar man fra Roskilde paa vej til Lejre er naaet gennem den højest staaende del af Ledreborg allé, hvis skrammede akse set paa stor afstand har noget af skyernes natur, sænker den udstrakte slette sig langsomt foran en. Og langt forude rejser der sig et landskab, der er helt anderledes, som knudet og bevæget dog er fuldt af ro, og hvorover der altid, soloplyst eller i graavejr ligger et dæmrende skær" (Martin A. Hansen: Gudernes Stræde)

Fra 1950 og til sin død i 1955 boede digteren Martin A. Hansen i 'Salum', Allerslev gl. præstegård. Martin A. Hansen havde siden sin ungdom på Nordstevns udviklet et dybt fortroligt forhold til landskabet og et sjældent gehør for fortællingen i landskabet, den levende og episke forbindelse mellem os mennesker og vores omgivelser.

Det fik lokalbefolkningen omkring Lejre glæde af:

I sin mindetale ved begravelsen af Martin A. Hansen i Allerslev kirke d. 1. juli 1955, sagde Erik Aalbæk Jensen bl.a.: "Vi ved alle hvad han har gjort for os, der bor her. Skønt han endnu hørte til de nye i sognet, vidste han mere om det end nogen af os andre, og han nøjedes ikke blot med at vide, men gav sin viden fra sig, saa vi ikke blot forstod mere om den egn, vi boede paa, men forstod mere om os selv. Dertil gjorde han uden store fagter hvad han kunne for at værne om egnens rigdomme og drage frem af alt det som endnu er skjult. Lejrebønderne har altid vidst, at de boede paa en kongelig egn, men da Martin A. Hansen kom, fik den et liv som ingen havde anet. Det skal nævnes her med dyb taknemmelighed, selv om vi først senere fuldt ud vil kunne sige og forstaa hvad han er for os." (Erik Aalbæk Jensens mindetale i Allerslev kirke 1. juli 1955)
Diverse | Ekskursion

Hesteofringen Før Og Efter - Heldagstur Om Begivenheden

Roskilde Museum, kl. 10-16.15.

Lørdag den 30. januar 2021, kl. 10-16.15.
Pris: (Pris: 450 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Fra Roskilde Museum køres til marken for hesteofringen ved Kirke Hyllinge i 1970. Derfra til frokost og kaffe på Gershøj kro. 2 forelæsninger af Birgitte Anderberg afholdes under turen. Hesteofringen før og efter - heldagstur fra Roskilde

En skelsættende begivenhed i den danske kunstverden fandt sted den 30. januar 1970 på en mark ved Kirke Hyllinge i Lejre Kommune. Her ofrede en kunstnergruppe med Bjørn Nørgaard i spidsen en hest og foretog efterfølgende en dissektion og hestens indvolde blev fyldt i syltetøjsglas. Glassene blev senere udstillet på museum, hvor de kan ses på AROS i Aarhus og i København, hvor Statens Museum for Kunst viser en særudstillingen. Nøjagtig 50 år efter at begivenheden fandt sted, blev der på åstedet ved ejendommen til marken i Hornsherred, rejst en stele, udformet af Bjørn Nørgaard.

Det skete i en ret kort periode på ca. 10 år, hvor kunsten bevægede sig fra kunstens institutionelle regler til anti-kunst. I perioden blev der taget afsked med kunsten og budt velkommen til livet, hvor værket "Hesteofringen" kan betragtes som afskedsforestillingen til kunsten. Værket var netop en afsked med værk-begrebet og et velkommen til kunsten som en erkendelsesmetode. "Hesteofringen" kom til at foregå i en ikke kunstnerisk ramme (vist på et museum), men blev gennemført som en begivenhed (en happening) på en mark og formidlet i medierne.
På denne heldagstur vil der blive fortalt om den danske kunstverden, der førte frem til denne happening, og hvilken betydning værket fik for den kunst, der fulgte efter. Vi skal besøge åstedet og stelen. Vi starter ved Roskilde Museum og ser på Bjørn Nørgaards skulptur "Ragnarok", der står udenfor museet. En forelæsning afholdes på turen, og efter en frokost på Gershøj Kro, der ligger smukt ud til Roskilde Fjord, holdes yderligere en forelæsning, inden vi kører tilbage til Roskilde museum.

De to forelæsninger afholdes ved museumsinspektør og seniorforsker Birgitte Anderberg, Statens Museum for Kunst.

I prisen er inkluderet: Kørsel i turistbus fra Roskilde museum/retur, forrelæsning i bussen, frokost på Gershøj Kro (excl. drikkevarer), forelæsning på Gershøj kro, eftermiddagskaffe og kage.

Dag: lørdag den 30. januar kl. 10-16.15.

Sted: Roskilde Museum

Pris: 450 kr.

For nærmere information om turen skal du henvende dig til Mogens Petersen, mp@snegom.com, 4012 7280
Diverse | Foredrag

Traditionel Dans Og Musik

Roskilde Bibliotek, kl. 19.15-21.

Mandag den 8. marts 2021, kl. 19.15-21.
Pris: (Entré: 100 kr) Køb/bestil billet
Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
På Roskilde/lejreegnen Fra 1700-tallet Til Idag: Musikarkæologiske Metoder - En Folkemusikalsk Rejse Gennem Tid Og Landskab. Musikarkæologiske metoder - en folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab. Hvad sker der med musikken og dansen, når den går fra det levende til arkivarisk form? Hvordan kan musikken, dansen og det sociale liv i historien fanges ind i dag?. Musikarkæologiske metoder - en folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab
Hvad sker der med musikken og dansen, når den går fra personlig/analog udøvelse til arkivarisk eller digital form? Hvordan var folkemusikken og -dansen på Roskilde/Lejre-egnen i forhold til det øvrige Danmark (herunder de gamle vestindiske kolonier)? Hvordan ser det historiske "Atlas" over spillemænd, arenaer, arkiver, indsamlere, danse og melodityper ud? En folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab. Forelæsningen omhandler de emner, som i 2021 dækkes i bogværkets Bind 2.

Poul Bjergager er Rigsspillemand og tidligere chef for Nationalpark Skjoldungernes land

Pris; 100 kr. Tilmelding her på siden

Du kan i stedet også tilmelde dig begge foredrag om Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejreegnen samt afsluttende aftenekskursion til en samlet pris af 350 kr. Du kan læse nærmere om hele forelæsningsrækken HER

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, 2275 6699